رضا جشن ساز
منو
سایت شخصی رضا جشن ساز

پروژه Restful Api با Django Rest Framework

این پروژه رو برای تمرین Django Rest Framework انجام دادم و سورسش رو گذاشتم روی Github

توضیحات :

  • معماری و پوشه بندی صحیح در Api
  • ورژن بندی صحیح در Api
  • استفاده از Api View
  • استفاده از Generic View
  • اضافه کردن ، خواندن ، ویرایش کردن ، حذف کردن اطلاعات (CRUD) در API